Diploma's en scholing

Los van het door mij behaalde diploma opleiding tot kraamverzorgende heb ik diverse cursussen gevolgd en behaald, waaronder:

- borstvoeding

- EHBO

- baby reanimatie

- baby massage

- training  tienerzwangerschap en tienerouderschap

- acute partusassistentie

- bekkenproblemen in het kraambed

- borstvoeding in bijzondere situaties

- vroegsignalering

- communicatie

- zwangerschapsverlies

- dunstanbabytaal (lees hieronder)

 

Voorts ga ik elk jaar naar workshops voor de beroepsgroep, kraamcafe en de NBVK (ned. beroepsvereniging voor kraamverzorgenden) en houd bovengenoemde cursussen bij door het volgen van bijscholingen. Tot slot heb ik 8  keer per jaar werkoverleg met collega's uit de beroepsgroep.

 

 

 

Wat is Dunstan Babytaal?

Pasgeboren baby's maken vanaf de geboorte vijf geluiden met ieder een hele specifieke betekenis. Een geluid voor honger, moe, ongemak, darmkrampjes en een boertje dat dwars zit. Deze geluiden zijn gebaseerd op basisreflexen van baby's en daardoor onafhankelijk van de taal die de ouders spreken. Het in een vroeg stadium herkennen van de behoefte van een baby heeft grote voordelen voor ouders.

 

Dit zijn de eerste pogingen tot communicatie van uw baby, nog voordat het echt tot huilen komt. Hoe eerder je het geluid herkent, hoe eerder je de baby kan voeden. Zo hoeft de baby niet verder te huilen om zijn behoefte duidelijk te maken. Dit is fijn voor de baby maar ook voor u.

Na een maand of drie, vier doven de reflexen, en daarmee de geluiden en maken plaats voor bewuste communicatie van uw baby.

 

De dustan Babytaalmethode leert u hoe u vijf geluiden kunt herkennen en doet suggesties voor manieren om uw baby weer gerust te stellen.

Ik ben hierin gecertificeerd en kan u hierbij de eerste dagen helpen om de geluiden te herkennen.